Avsnitt 223: Qwacka tillbaka till Netscape

Publicerad: 10 nov. 2023
it-säkerhet, bli säker-podden,

EU vill förändra sättet som säkra anslutningar på internet garanteras. Dagens modell bygger på ett certifikat­system med signering i flera led. För att en webbläsare ska lita på att webbplatsen som visas är den äkta, måste webbplatsen ha ett giltigt certifikat. Det certifikatet måste i sin tur vara signerat av en certifikat­utfärdare som webbläsaren eller det underliggande operativ­systemet har förtroende för. Certifikat­utfärdarna som är betrodda fastläggs av rotcertifikaten som webbläsar- och operativ­systems­utvecklarna har valt ut.

Webbläsar- och operativ­systems­utvecklarna ansvarar för att granska rotcertifikat­utfärdarna. Slutanvändarna litar på sina webbläsare och operativ­system samt deras gransknings­processer. Därigenom litar slutanvändarna också på att ingen av de utvalda rotcertifikat­utfärdarna låter sig utnyttjas för att generera falska certifikat.

Nu vill EU att EU:s medlems­länder ska få samma roll som de betrodda rotcertifikat­utfärdarna. Som en del av den reviderade EIDAS-förordningen vill EU kräva att europeiska webbläsare ska lita på statsutfärdade certifikat på samma sätt som webbläsarna litar på dagens rotcertifikat. Dessa stats­understödda certifikat kallas Qwac (Qualified Website Authentication Certificate) och kan ge EU:s medlemsländer möjlighet att bryta upp krypterad internettrafik.

Kapitel i avsnittet

00.00 Inledning
01.21 Hitta.se lanserar Adresslarm
07.47 Google Play framhäver tredjepartsgranskning
14.20 Qwacka tillbaka till Netscape

Rekommenderade åtgärder för samhälls­medborgare

Detta är den senaste versionen av åtgärdslistan som alla samhälls­medborgare bör vidta. Listan hör ihop med nyheten som avhandlas i nyheten ”Hitta.se lanserar Adresslarm (01.21)”.

Uppdatering 2023-11-10: Tillägg om att Adresslarm kräver att personuppgifterna är publicerade på Hitta.se. Detta kommer att förtydligas i nästa veckas podd också. Tack @Zop.se på Bluesky.

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns även hos Nikka Systems som podden produceras tillsammans med.