Avsnitt 183: Chat Control 2.0

Publicerad: 8 feb. 2023
bli säker-podden,

I veckans avsnitt pratar Nikka och Peter om EU:s initiativ Chat Control 2.0. Ett förslag som gör gällande att publika tjänster tvingas genomsöka meddelanden så som mejl, chattar, spelkonversationer och molnuppladdade filer efter material med sexuella övergrepp på barn. 

Tidskoder i avsnittet 

00.00 Inledning 

01.24 Bakgrundsförklaring 

09.32 Chat Control 

13.12 Chat Control 2.0 

15.30 ”Risk” för feldetektering 

20.22 ”Risk” för dataläckage 

24.12 Totalsträckskryptering 

30.03 Människorättsvidrigt 

31.50 Ändamålsglidning 

33.43 Fungerar inte ens 

Omtalat i avsnittet 

Förtydligande från Bredband2 

Bredband2 är med i ECPATs Techkoalition, där vi tillsammans med ett antal andra stora aktörer tagit ställning för att det skapas upp lagar på EU-nivå som effektivt motverkar sexuell exploatering av barn. Vi stöttar ECPATs arbete och vill, tillsammans med andra engagerade branschaktörer, bidra till det med vår kompetens och möjlighet att nå ut med viktiga budskap. 

Bredband2 tar dock ställning emot lagförslag som strider mot Förenta nationernas formulerade mänskliga rättigheter, och/eller barns lagstadgade rätt till ett fungerande digitalt liv som säkrar deras personliga integritet. I poddavsnittet här ovan diskuteras just ett sådant förslag, där vårt bidrag är att tillsammans med IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka lyfta problemets komplexitet och utmaningarna med lagförslaget. Som nämns i poddavsnittet skulle det förslag som just nu diskuteras inte bara missa målet (att förhindra spridning av CSAM) utan rentav vara integritetskränkande för såväl barn som alla andra människor som använder moderna kommunikationskanaler för sin privata korrespondens. För att få en nyanserad bild och förståelse för problematiken rekommenderar vi att du lyssnar på avsnittet, där det hela kartläggs på ett begripligt och välinformerat sätt. 

Vi brinner för frågan om barns trygghet online och ser fram emot diskussioner på EU-nivå där ändamålet att motverka CSAM fortsatt får högsta tänkbara fokus. I dessa diskussioner är det viktigt att teknisk och säkerhetsmässig expertis bjuds in för att kartlägga de rent faktiska möjligheter och utmaningar som finns kring denna och andra lösningar, och där vi landar i lagar som inte kräver ett åsidosättande av etablerade mänskliga rättigheter eller vanliga användares personliga integritet. 

Dessa shownotes finns också hos Nikka Systems som podden produceras tillsammans med.  

Tidigare avsnitt  

Samtliga Bli säker-avsnitt