Ordlista

Här är en ordlista på begrepp och uttryck.

B
Behandling (av kunddata) – till exempel insamling, lagring, bearbetning, användning eller organisering av data.

C
Cookies – en textfil som lagras på din dator, mobil eller platta när du besöker en hemsida. Filen innehåller information om vad du gör när du är på sidan.

D
Data – uppgifter eller information om något.
Dataportabilitet – när du flyttar viss data från oss för att använda dem på annat håll.
Dataskyddsreglering – regler om hur företag och organisationer får hantera data och vilka rättigheter du har över din data. Från och med 25 maj 2018 gäller den nya regleringen, kallad GDPR.

G
GDPR – General Data Protection Regulation – ny EU-reglering för dataskyddsäkerhet. Träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

I
Intresseavvägning – den som ska behandla data har ett intresse av att utföra behandlingen. Det intresset vägs sedan mot ditt intresse av integritetsskydd.

K
Kunddata – till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Även information om till exempel vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id och lösenord. Läs mer här.

P
Personuppgifter – samlingsord för kunddata och trafikdata.
Personuppgiftsansvarig – den juridiska person som bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till. Läs mer här.
Personuppgiftsombud – säkerställer att behandlingen av data sker på ett korrekt och lagligt sätt för den personuppgiftsansvariges räkning.
PUL – Personuppgiftslagen, ersätts av GDPR 25 maj 2018.

R
Rättslig grund – stöd i dataskyddsregleringen som gör behandling av din data laglig.

S
Samtycke – ett frivilligt godkännande att tillåta behandling av din data.

T
Trafikdata – uppgifter som genereras när du använder en tjänst, t.ex. ringer ett samtal.
Tredje land – en stat som inte ingår i EU eller är ansluten till europeiska samarbetsområdet EES.