Kontakt

Bredband2 AB, Box 557, 201 25 Malmö
Telefon: 0770-811 000, knappval 4.

Eller via kontaktformulär: Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig

Ansvarar för data som behandlas av oss.

Personuppgiftsombud

Ser till att din data behandlas korrekt hos oss.

Utöva dina rättigheter

  • Begära tillgång till data*

  • Begära rättelse av data

  • Begära radering av data

  • Invända mot hantering av data

  • Begränsa data hantering

  • Begära data för dataportabilitet

  • Begära skadestånd**

*Begära tillgång till data
Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem.
Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla
uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till:

Bredband2 AB, Box 557, 201 25 Malmö

**Begära skadestånd
Om du vill begära skadestånd med anledning av att du lidit skada på grund av att
din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du anmäla det. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och
eventuellt abonnemangsnummer. Skicka begäran till:

Bredband2 AB, Box 557, 201 25 Malmö

 

Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Bredband2 AB.

Uppdateringar av Integritetspolicyn meddelas här. Tidigare versioner kommer du att hittar här.

Bredband2 Integritetspolicy

Läs på hemsida

Ladda ner PDF (Från 2019-10-01)