Personuppgifter

Bredband2:s kundregister är konfidentiell. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och dina personuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Bredband2 AB eller tredje part godkänd av Bredband2 AB.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bla användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Bredband2, t ex i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av Bredband2 och dess godkända partners. Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl Bredband2 som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Som kund kan du begära kostnadsfritt att uppgifter ändras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att kontakta supporten på helpdesk@bredband2.se

För mer detaljerad information läs mer under våra Allmänna villkor.

För allt material på Bredband2:s webbplats gäller copyright Bredband2 AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Bredband2.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Cookies för webbplatsstatistik (Analytics)

Vår webbplats använder Google Analytics för att registrera statistik om webbplatsens besökare. Statistiken hjälper oss att erbjuda våra besökare en bättre webbplats, genom att ge oss förståelse för hur webbplatsen används. För att kunna identifiera besökare, använder Google Analytics cookies. Cookies är en textsträng med information som lagras på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Den information som sparas är ett unikt nummer och är anonym utan innehåll av någon personlig information. Analytics använder permanenta och tillfälliga, s.k. ”sessions-cookies”. Dessa cookies är unika för varje webbplats. Den permanenta cookien sparar en permanent fil på besökarens dator, men går att radera från webbläsaren. Exempel för användningsområden är att se om besökare återkommer till webbplatsen mer än en gång. Den tillfälliga cookien sätts genom en unik identifieringssträng som gäller under tiden besöket sker. När besöket avslutas förstörs cookien. Syftet med den tillfälliga cookien är exempelvis att kunna separera besökare och mäta besökstiden på vår webbplats.

Du kan välja att avvisa cookies, eller välja att installera ett inaktiveringstillägg i webbläsaren, som förhindrar att Analytics samlar in uppgifter via cookies. Tillägget hämtar du här.

Cookies för Adwords

I samband med att du besöker webbplatsen kan cookies även placeras som stöd för att visa annonser via Googles Display nätverk, Adwords , AdSense och AdMob på partner-nätverk och tjänster från tredje part (till exempel appar och andra klienter). Eftersom du som besökare visat intresse för innehållet på den här webbplatsen så kan du komma att få riktade markandsföringsbudskap med direkt koppling eller anknytning till webbplatsen via Googles Display näterk (AdWords, ADSense och AdMob). Detta kallas ommarknadsföring. Syftet med ommarknadsföring är att ge dig relevant innehåll när du besöker webbplatser eller använder sökmotorer. Den informationen som benhandlas innehåller inga personliga uppgifter.

Det finns möjlighet att ställa in vilka typer av annonser du vill ta del av eller att välja bort ommarknadsföring via Annonspreferenshanteraren. eller genom att välja bort cookies från tredjepartsleverantörer med hjälp av Network Advertising Initiative.