WiFi som tjänst

När kontorsnätverket bara funkar

WiFi som tjänst passar företaget som söker en molnbaserad lösning utan att tumma på kvaliteten och säkerheten. Koppla upp alla enheter till det trådlösa nätverket för ökad frihet och flexibilitet. På så sätt kan du använda alla ytor på arbetsplatsen utan att tappa anslutningen.

Dessutom får du tillgång till en webbaserad portal för att kartlägga trafikflödet och vilka områden som nyttjas ofta eller sällan. Med webbgränssnittet får du visibilitet ner på klientnivå utan någon hårdvaruinvestering.

Man sitting with his computer

Du kan beställa WiFi som tjänst oavsett vilken fibertjänst du använder

Kort om WiFi som tjänst

  • Ingen förkunskap eller hårdvaruinvestering krävs – installation, hårdvara och drift ingår

  • Ingen konsulttidsinvestering behövs – vi är experterna

  • Driftövervakning 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året

  • Stabilt och tillförlitligt nätverk

  • Tillgång till webbaserad portal

  • Bibehållen prestanda och säkerhet

  • Möjlighet att integrera övervakningskameror med rörelseinspelning

Ring 0770 - 811 020 eller klicka på knappen och lämna ditt telefonnummer så ringer en rådgivare upp dig.