White Label

För många mindre och medelstora operatörer är det svårt att uppnå en kostnadseffektiv produktion av tjänster, då de har för få kunder och därmed saknar möjlighet att fokusera tillräckligt på försäljning och marknadsföring.

Med White Label avses omärkta men i övrigt mer eller mindre färdigpaketerade produkter som operatörer i princip endast behöver sätta sitt eget namn på, fria från bekymmer om ägande eller drift av nödvändigt IT-infrastruktur.

Vi har under en längre tid fått förfrågningar om möjligheten att köpa olika operatörstjänster för vidareförsäljning till slutkunder under eget varumärke (White Label). Detta är en klassisk ”win-win” där vi gemensamt kan uppnå synergieffekter genom ökad volym och större fokus på försäljning.

white label illustration hero