Info till våra pre-paid kunder - Privat

Ladda Pre-paid-Telefoni

Skriv ditt Pre-paid-ID (Gateway/SIP-ID)Skriv belopp i Kr
Tryck ”Betala nu” för att genomföra betalning via Paypal*
Betalningar som görs via Paypal registreras var 10:de minut.


*På paypal:s hemsida bekräftar du debitering.

Prislista från 2012-11-01

  • Öppningsavgift: 0,55 kr

  • Sverigesamtal: 0,14 kr/min

  • Mobilsamtal dygnet runt: 1,48 kr/min

  • Samtal till annan Bredband2Telefonikund: 0 kr

  • Öppningsavgift till annan Bredband2Telefonikund: 0 kr

Nya priser på pre-paid-telefoni och nya allmänna villkor.

Priserna för alla våra pre-paid-telefonitjänster ändras enligt nedan den 1 september 2012.
Årsavgift: 250 kr inkl moms.

Årsavgiften avser:

IP-Telefoni med ett Svenskt geografiskt telefonnummer.

Övrig information.

Du kan även ladda Pre-paid-telefoni och se ditt saldo om du loggar in på Mitt Bredband2.

Beställ Bredband2 Telefoni här

Om du fattas dina kunduppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

Kundtjänst: telefoni@bredband2.se eller 0770-811 000.