VD presenterar

Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 november, 2013

Bredband2´s VD Daniel Krook svarar på frågor om den den postiva utvecklingen kring omsättning och resultat under det tredje kvartalet, vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen, hur konkurrenssituationen ser ut idag jämfört med 1-2 år sedan, hur konsolideringsmöjligheterna ser ut för bolaget framöver samt avslutningsvis hur snabbt tydliga resultat som kan förväntas i och med satsningen […]

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 september, 2013

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar omsättning- och resultatutvecklingen hittills i år och vad som ligger bakom tillväxten samt svarar på frågor om bolagets satsning på datacenter och hur det passar in i kunderbjudandet, hur marknaden utvecklas och vilken strategin är framgent samt redogör avslutningsvis för den nya varumärkesprofil som nyligen lanserats och vilket budskap bolaget […]

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 16 maj, 2013

Bredband2:s VD Daniel Krook kommenterar det första kvartalet för året samt svarar på frågor om hur affärsområdet Företagstjänster utvecklas, vad det betyder för bolaget att Bisnode Kredit har höjt sin kreditrating till AAA, hur han ser på den fortsatta tillväxten samt hur det kommer påverka Bredband2 att marknaden börjar närma sig en konsolideringsfas.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 5 november, 2012

Bredband2:s VD Daniel Krook svarar på frågor om omsättningstillväxten under Q3, samarbetet med SABO, vilka övriga trender bolaget upplever inom öppna nät, deras satsning på datahallar samt vilken potential bolaget ser inom mobilt bredband och om detta riskera kannibalisera på deras övriga tjänster.

Läs hela inlägget

Välj din webmail