VD presenterar

Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

Bredband2 – Intervju med VD Daniel Krook (Q1 2015)

Publicerat: 6 maj, 2015

VD för Bredband2, Daniel Krook, kommenterar hur de höjda priserna påverkat kundintaget och vilka faktorer det är som styr bruttomarginalen som är under press. Daniel fortsätter med att berätta om utvecklingen på företagssidan och vad det färdiglanserade affärssystemet BOSS kan göra för skalbarheten i organisationen.

Läs hela inlägget

Bredband2 – Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2014)

Publicerat: 27 november, 2014

Bredband2:s VD Daniel Krook beskriver tredje kvartalets utveckling och hur bolaget presterar jämfört med bolagets plan och svarar på frågor om kampanjerna som genomförs under hösten, vilken fart bolaget räknar med att växa framgent och hur tillväxttakten kalibreras mer servicenivån samt avslutningsvis vilka investeringsbehov Bredband2 ser de närmaste kvartalen och om de räknar med oförändrad […]

Läs hela inlägget

Bredband2 – Intervju med VD Daniel Krook (Q1 2014)

Publicerat: 19 maj, 2014

Daniel Krook, VD för Bredband2, svarar på frågor om det senaste kvartalet. Han pratar om innebörden av datacentret i Malmö och förklarar BOSS. Intervjun avslutas med hur han ser på resterande delen av 2014 och vilket som är deras viktigaste strategiska område.

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 november, 2013

Bredband2´s VD Daniel Krook svarar på frågor om den den postiva utvecklingen kring omsättning och resultat under det tredje kvartalet, vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen, hur konkurrenssituationen ser ut idag jämfört med 1-2 år sedan, hur konsolideringsmöjligheterna ser ut för bolaget framöver samt avslutningsvis hur snabbt tydliga resultat som kan förväntas i och med satsningen […]

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 september, 2013

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar omsättning- och resultatutvecklingen hittills i år och vad som ligger bakom tillväxten samt svarar på frågor om bolagets satsning på datacenter och hur det passar in i kunderbjudandet, hur marknaden utvecklas och vilken strategin är framgent samt redogör avslutningsvis för den nya varumärkesprofil som nyligen lanserats och vilket budskap bolaget […]

Läs hela inlägget

Välj din webmail