Varning för falska Bredband2-meddelanden

Publicerat: 21 juni, 2017

Vi vill varna för falska meddelanden och enkäter där Bredband2 anges som avsändare. Även mail som hävdar att de kunder som använder vår mailtjänst har fått slut på utrymme i inkorgen och måste verifiera sitt konto är falska. 

Detta är tyvärr försök till lurendrejeri och vi avråder alla helt från att interagera med dessa falska meddelanden.

Välj din webmail