Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 14 september, 2020

Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, (”Bredband2”) äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020, dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 12 oktober 2020 med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress [email protected] Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 12 oktober 2020.

Ladda ned kallelse

Välj din webmail