Nyheter

Kategori: Regulatoriska pressreleaser

Byte av Certified Advisor till RedEye AB

Publicerat: 2 juli, 2018

Med anledning av att Remium upphör med tjänsten Certified Adviser har Bredband2 i Skandinavien AB (publ) ingått avtal med Redeye AB för tjänsten. Avtalsstart med Redeye AB som Certified Adviser är den 1 juli 2018.

Läs hela inlägget

Bredband2 ändrar redovisningsstandard

Publicerat: 29 juni, 2018

Under juni 2018 har Bredband2:s revisorer förändrat sin bedömning i fråga om effekterna för Bredband2 vid övergången från redovisningsstandard IAS 18 till IFRS 15. Efter att informationen kontrollerats med andra källor, och i syfte att förändringarna i bolagets redovisning ska bli så små som möjligt, har styrelsen i Bredband2 beslutat att ändra redovisningsstandard i moderbolaget Bredband2 i Skandinavien AB och koncernredovisningen från IFRS till K3.

Läs hela inlägget

Kommuniké från årsstämma

Publicerat: 14 mars, 2018

Ladda ner kommuniké från årsstämma Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 35 050 082 kr, och…

Läs hela inlägget

Karin Zingmark föreslås bli ny styrelseledamot i Bredband2

Publicerat: 7 mars, 2018

Ladda ner pressmeddelande Aktieägare företrädande mer än 50 procent av aktier och röster i Bredband2 har enats om att föreslå att Karin Zingmark väljs in i bolagets styrelse vid årsstämman den 13 mars. Förslaget har tillkommit efter att Anders Sandberg, som enligt vad som framgår av kallelsen till stämman var föreslagen för omval, avlidit. Förslaget…

Läs hela inlägget

Styrelseledamoten Anders Sandberg har avlidit

Publicerat: 5 mars, 2018

Ladda ner pressmeddelande Styrelsen och ledningen i Bredband2 nåddes i helgen av det sorgliga beskedet att styrelseledamoten Anders Sandberg på torsdagen hastigt och mycket oväntat avlidit. Våra tankar går i första hand till Anders hustru Lena och hela hans familj. Anders Sandberg har i tio års tid varit en stark och värdefull deltagare i det…

Läs hela inlägget

Välj din webmail