Nyheter

Kategori: Privat

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 3 februari, 2015

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 4 mars 2015 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 februari 2015, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen […]

Läs hela inlägget

Bredband2 vann upphandling till John Mattson

Publicerat: 1 december, 2014

Bredband2 har vunnit en upphandling av bredband till John Mattson Fastighets AB. Avtalet löper över 7 år och gäller c:a 1600 lägenheter. Beräknat ordervärde är c:a 7Mkr. ”Det känns mycket bra att John Mattson väljer oss som exklusiv leverantör i hård konkurens med övriga aktörer på marknaden. Vi stärker vår position som tredje störst på […]

Läs hela inlägget

Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2014)

Publicerat: 28 november, 2014

Bredband2:s VD Daniel Krook beskriver tredje kvartalets utveckling och hur bolaget presterar jämfört med bolagets plan och svarar på frågor om kampanjerna som genomförs under hösten, vilken fart bolaget räknar med att växa framgent och hur tillväxttakten kalibreras mer servicenivån samt avslutningsvis vilka investeringsbehov Bredband2 ser de närmaste kvartalen och om de räknar med oförändrad […]

Läs hela inlägget

Bredband2 nominerade till Årets Marknadskampanj!

Publicerat: 24 november, 2014

Bredband2s kampanj ”Hjälp oss bli av med Janne” är en av fem marknadskampanjer som har nominerats till priset Årets Marknadskampanj på Telekomgalan den 4 februari 2015. Vår digitala företagskampanj ”Hjälp oss bli av med Janne” är en succé. De senaste siffrorna pekar på fantastiska resultat. Budgetmässigt så har vi dubblat våra månatliga digitala satsningar vilket […]

Läs hela inlägget

Välj din webmail