Info om ny e-postplattform

Som tidigare meddelats kommer migreringen av e-postkonton till vår nya e-postplattform att påbörjas fredagen den 16 januari 2015. Följande information är viktig att känna till i samband med att migreringsarbetet pågår:

 • Flytten av samtliga konton kommer att ske under flera dagar, med start 2015-01-16 klockan 21.00.
 • Trots detta kommer alla inkommande meddelanden att hamna på den nya plattformen fr.o.m. 2015-01-16 klockan 21.00.
 • Detta innebär att du, om du använder webmail, kan behöva använda båda plattformarna parallellt under flyttperioden.
 • För detta ändamål kommer det att finnas två alternativ på vår hemsida när du klickar på ”Webmail”:
 • Under en övergångsperiod behöver du alltså klicka på ”Nya webmailen” för att läsa nyinkomna meddelanden, men välja ”Gamla webmailen” för att se äldre meddelanden.
 • Om du vill skicka e-post måste detta ske från den ”Nya webmailen”.
 • När migreringen av just ditt konto är klar kommer du att se att alla dina gamla meddelanden nu har kommit in på ”Nya webmailen”.

Använder du en extern e-postklient (Outlook, Thunderbird, etc.) gäller istället följande:

 • Dina gamla meddelanden ligger redan lagrade i din dator, så här blir ingen skillnad!
 • Du behöver däremot ändra dina serverinställningar enligt följande:
  • Inkommande (POP3/IMAP): mailin.bredband2.com (port 110, 993 eller 995)
  • Utgående (SMTP): mailout.bredband2.com (port 25, eller 465)
 • Dessutom är användarnamn, och eventuellt även det lösenord du själv valt, inte längre det samma som är inställt i e-postklienten och därför kommer programmet inte kunna logga in fr.o.m. 2015-01-16, klockan 2100.
 • E-postklienten kommer därför att fråga dig om rätt användarnamn och lösenord.
 • Efter att du matat in din e-postadress som användarnamn (OBS! Inte det gamla, liknande ab1234, alltså!) skriver du också in det lösenord du valde i samband med migreringen.

Viktigt!

Inför kommande migrering är det bra om du går igenom din Trash-, Skräppost- och/eller Papperskorg-mapp för att se om det här finns e-brev som du önskar spara. Under migreringsprocessen kommer dessa mappar att tömmas varför de mail som du önskar behålla i så fall bör flyttas till en annan mapp.