Hur kommer AI påverka ditt jobb?

Publicerad: 17 juli 2018
AI, artificiell intelligens,

Vi står inför ett nytt teknologiskt paradigmskifte. Rubriker som "Robotar kan ta över hälften av jobben inom 20 år" (SVT), "Kommer AI att ta över ditt jobb?" (Dagens Analys) och "Yrkena som hotas av artificiell intelligens" (Expressen) vittnar om att en ny industriell revolution kommer intågandes mot ett flertal branscher.

Men är det verkligen så illa som det låter?

Diskussionen kring huruvida maskinen kommer ersätta människan på arbetsmarknaden har varit på tapeten ända sedan industrialiseringens framfart för cirka 150 år sedan. Som en följd av detta har vi blivit rikare, friskare, lyckligare och fredligare.1 Även miljöproblem och sociala problem har blivit bättre.2 Allt detta som en direkt eller indirekt påverkan av teknologin. Så varför skapas det ett orosmoln över AI?

Enligt det amerikanska analysföretaget Gartner kan teknikskiftet medföra en uppförsbacke, som så många övergångsperioder gör, med personer som tillfälligt förlorar jobbet. AI kommer i synnerhet förbättra produktiviteten i många branscher, vilket kan eliminera en del yrkesgrupper som redovisningsassistenter, juristassistenter och receptionister. Gartner är dock positiva till förändringen. För samtidigt som AI kan ta över rutiniserade arbetsuppgifter kommer den skapa fler nya högkvalificerade positioner.3

Gartner menar att artificiell intelligens kommer år 2020 ha skapat fler jobb än vad den har ersatt. Närmare bestämt 2,3 miljoner. De hävdar att var femte anställd kommer ha användning av artificiell intelligens i sitt jobb redan år 2022. För i en optimal värld kommer människa och AI samverka, och i takt med det kommer fler jobb skapas med syfte att komplettera AI.

Yrken som kräver mänskliga egenskaper som kreativitet, empati, intuition och ledaregenskaper är dessutom svåra att ersätta med AI. Däremot kan arbetsuppgifterna förändra sin karaktär. Sjukvårdspersonalen skulle exempelvis kunna använda sig av AI när det kommer till att diagnostisera och välja behandling. Men när det handlar om mötet med patienten krävs det mänsklig kompetens och erfarenhet.4

Så istället för att avskräckas och känna oss hotade bör vi omfamna de nya möjligheterna och fråga oss: hur kan vi förstärka och berika människors jobb och skapa nya industrier med hjälp av AI? Eller vad tror du?

Källor och mer information

1 Ekholm, Anders. 2017. "Människan & Maskinen".

Almgren, Rickard. 2010. "Vår miljö 1930-2030".

3 STAMFORD, Conn. 2017. "Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence Will Create More Jobs Than It Eliminates".

4 Jungstedt, Christopher. 2018. "Digitaliseringsekonomen: AI ger ingen jobbkrasch".