Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Anders Sandberg, ledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har sålt 2 352 942
aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders
Sandbergs totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 0 aktier motsvarande 0,0 % av
röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:

Daniel Krook, VD, Bredband2 i Skandinavien AB (publ) +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i
fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som
kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup,
säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största
leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med
notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium.