VD Presenterar

Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

Intervju med VD Daniel Krook (Q3 2016)

Bredband2:s VD Daniel Krook summerar det tredje kvartalet, samt svarar på frågor om orsaken till den sekventiellt förbättrade genomsnittsintäkten per kund, vad man kan förvänta sig av företagssidan framgent samt avslutningsvis hur konkurrenssituationen ser ut i de öppna näten.

Intervju med VD Daniel Krook (Q4 2015)

Bredband2:s VD Daniel Krook sammanfattar först det fjärde kvartalet och helåret 2015. Därefter berättar han mer om kampanjaktiviteterna och marknadsföringen som väntas öka under våren, förklarar den flaggade ändringen av periodiseringen för bolagets kundrabatter samt beskriver den nya telefoniplattformen. Avslutningsvis blickar han framåt 2016 vad Bredband2 kommer fokusera på inom privat- respektive företagssidan.

Intervju med VD Daniel Krook (Q2 2015)

Hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet för Bredband2? Andra kvartalet uppvisar den högsta tillväxtakten i bolagets historia med en ökning på 25% jämfört med samma period föregående år. Vår främsta prioritet är hög tillväxt och vår ambition är att under fortsatt god lönsamhet fortsätta att växa organiskt eftersom vi ser att det finns…
Läs mer