Ägarförteckning

Största ägarna (2016-09-30) % Aktier
Lövgren, Bo Anders 14,27 100 000 000
Vildmarksstugor i Norrland AB 12,98 91 000 000
Danielsson, Leif 10,87 76 220 000
DCAP i Sverige AB 7,13 50 000 000
GWD Group AB 5,14 36 045 000
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4,02 28 154 945
Östberg, Ulf 3,82 26 800 000
SEB Trygg Life Ireland Assurance 2,59 18 138 871
Gustavus Capital 2,47 17 342 316
Marand Group AB 1,93 13 500 000
Övriga 34,78 243 800 515
Aktieinnehav, personer i ledande ställning Insyn fom Innehav
Anders Lövgren (med bolag) 2007-05-25 113 500 000
Daniel Krook 2007-04-14 12 000 000
Anders Sandberg (med bolag) 2008-04-24 8 000 000
Tobias Bengtsson (via bolag) 2009-01-01 3 000 000
Rolf Johansson 2008-04-24 1 000 000
Robert Burén 2014-03-04 1 300 000
Claes Fägersten 2010-01-01 1 000 000
Joachim Landhager 2014-09-19 1 000 000
Mikael Kluge 2014-09-19 160 000
Cecilia Kellgren 2014-09-19 0
Senaste förändringarna
Anders Lövgren (med bolag) 2016-09-29 + 2 500 000
Mikael Kluge 2016-09-06 + 152 000
Robert Burén 2016-06-08 + 300 000
Joachim Landhager 2016-04-07 + 1 000 000
Claes Fägersten 2016-04-04 + 1 000 000
Anders Sandberg 2016-03-23 + 200 000
Anders Lövgren (med bolag) 2016-02-15 + 1 000 000