Pressreleaser

mån, 10/03/2014

Stockholm 2014-03-10

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 450 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 450 000 aktier motsvarande ca 0,06% av röste- och kapitalandelen i...

tis, 04/03/2014

Kommuniké från årsstämma 2014-03-04
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande...
tis, 11/02/2014

Ladda ner Årsredovisning 2013 (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!

tors, 06/02/2014

Ladda ner Bokslutskommuniké 2013 här (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!

tis, 04/02/2014

Stockholm i februari 2014

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 4 mars 2014 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen...

mån, 03/02/2014

Stockholm 2014-02-03

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) lämnar utdelning

Styrelsen i Bredband2 föreslår att bolagsstämman lämnar utdelning med 0,01 kr per aktie för verksamhetsåret 2013. Stämman äger rum i Stockholm den 4 mars och kallelse till stämman publiceras i morgon den 4 februari.

Utdelningen om totalt drygt 7 Mkr motsvarar ca 50 procent av koncernens...

tis, 03/12/2013

Stockholm 2013-12-03

Norconsult väljer Bredband2 som leverantör

Norconsult AB:s infrastruktur kopplas samman via redundant höghastighetsfiber för huvudkontoret och övriga lokala kontor på tolv platser.

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom...

tors, 31/10/2013

Stockholm 2013-10-31

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 106 100 000 aktier motsvarande ca 15,14% av röste-...

tis, 17/09/2013

Stockholm 2013-09-17

Knightec väljer Bredband2 som leverantör

Alla Knightec:s kontor kopplas samman via 1 Gbit/s IP VPN fiber med säker co-location i Bredband2:s egna datacenter.

Knightec är ett konsultbolag konsulter inom teknik och ledarskap, specialiserade på produktutveckling. Knightec ger sina kunder försprång genom teknisk spetskompetens och...