Nyheter

ons, 04/03/2015

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 1 öre (0.01 kr)...
tis, 03/03/2015

Hur går er stora privatkundskampanj och vad förväntar ni er att den har för effekter på 2015?

Vi hade ett mycket starkt avslut på 2014 med över 10 000 nya kunder sista kvartalet. Kampanjen är förlängd till första halvåret 2015, men vi har samtidigt höjt ordinariepriserna. Förväntan är att vi kommer ha ett fortsatt bra kundintag och dessutom till högre marginaler. Vi kan...

ons, 18/02/2015

Vi vill informera och uppmärksamma er om ett phishing-mail som skickas ut till våra kunder. I mailet informeras ni om att vi just nu genomför en uppgradering av vår e-postserver. Ni ombeds att godkänna denna uppgradering genom att fylla i ert lösenord via en länk som finns bifogad i mailet.

Detta mail är INTE skickat från oss på Bredband2 och vi avråder er starkt från att klicka på...

ons, 11/02/2015

Ladda ner Årsredovisning 2014 (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!

tors, 05/02/2015
Ladda ner Bokslutskommuniké 2014 här (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!
tis, 03/02/2015

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 4 mars 2015 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm.. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 februari 2015, dels göra anmälan...

ons, 10/12/2014

För att tävla måste du skriva ett rim som innehåller ordet "Lyssna".

Rimmet skall du sedan dela offentligt på Facebook eller Twitter med #BREDBAND2 så att vi kan läsa det.

Läs mer om tävlingen här!
tis, 02/12/2014
Stockholm 2014-12-01

Bredband2 vann upphandling till John Mattson

Bredband2 har vunnit en upphandling av bredband till John Mattson Fastighets AB. Avtalet löper över 7 år och gäller c:a 1600 lägenheter. Beräknat ordervärde är c:a 7Mkr.

"Det känns mycket bra att John Mattson väljer oss som exklusiv leverantör i hård konkurens med övriga aktörer på marknaden. Vi...

fre, 28/11/2014
Stockholm 2014-11-28

Bredband2:s VD Daniel Krook beskriver tredje kvartalets utveckling och hur bolaget presterar jämfört med bolagets plan och svarar på frågor om kampanjerna som genomförs under hösten, vilken fart bolaget räknar med att växa framgent och hur tillväxttakten kalibreras mer servicenivån samt avslutningsvis vilka investeringsbehov Bredband2 ser de närmaste kvartalen och...