Nyheter

ons, 10/12/2014

För att tävla måste du skriva ett rim som innehåller ordet "Lyssna".

Rimmet skall du sedan dela offentligt på Facebook eller Twitter med #BREDBAND2 så att vi kan läsa det.

Läs mer om tävlingen här!
tis, 02/12/2014
Stockholm 2014-12-01

Bredband2 vann upphandling till John Mattson

Bredband2 har vunnit en upphandling av bredband till John Mattson Fastighets AB. Avtalet löper över 7 år och gäller c:a 1600 lägenheter. Beräknat ordervärde är c:a 7Mkr.

"Det känns mycket bra att John Mattson väljer oss som exklusiv leverantör i hård konkurens med övriga aktörer på marknaden. Vi...

fre, 28/11/2014
Stockholm 2014-11-28

Bredband2:s VD Daniel Krook beskriver tredje kvartalets utveckling och hur bolaget presterar jämfört med bolagets plan och svarar på frågor om kampanjerna som genomförs under hösten, vilken fart bolaget räknar med att växa framgent och hur tillväxttakten kalibreras mer servicenivån samt avslutningsvis vilka investeringsbehov Bredband2 ser de närmaste kvartalen och...

mån, 24/11/2014
Malmö 2014-11-24

Bredband2s kampanj ”Hjälp oss bli av med Janne” är en av fem marknadskampanjer som har nominerats till priset Årets Marknadskampanj på Telekomgalan den 4 februari 2015.

Vår digitala företagskampanj "Hjälp oss bli av med Janne" är en succé. De senaste siffrorna pekar på fantastiska resultat. Budgetmässigt så har vi dubblat våra månatliga digitala satsningar...

mån, 10/11/2014
Stockholm 2014-11-10

Bredband2 vann upphandling för Malmö Stad

Bredband2 har vunnit en upphandling för Malmö Stad av datahallstjänster. Avtalet är 8 år med möjlig förlängning med ytterligare 4 år. Beräknat ordervärde är över 10Mkr.

"Detta är ytterligare ett bevis på att vår satsning på en toppmodern datahall i Malmö har varit en lyckad investering. Datahallen...

tis, 09/09/2014

Ett tydligt fokus på fibermarknaden, avsaknaden av äldre infrastruktur och lyhördhet mot kunderna ser Bredband2 som viktiga konkurrensfördelar för bolaget. Enligt VD Daniel Krook genomför de nu sin största privatsatsning hitintills och de förväntar sig märkbart förbättrad lönsamhet under 2015.

...

ons, 13/08/2014
Stockholm 2014-08-13

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 911 200 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 107 000 000 aktier motsvarande ca 15,26% av röste- och...