Nyheter

fre, 11/04/2014

Bredband2 upphör med all lagring och raderar data i enlighet med 6 kapitlet i Lagen om Elektronisk Kommunikation, LEK. Detta som en följd av ett beslut som Post- och telestyrelsen meddelade igår, vilket innebär att myndigheten inte avser att vidta några åtgärder mot de teleoperatörer som upphör med datalagring.

”Vi är väldigt måna om våra kunders integritet och därför är det positivt...

mån, 10/03/2014

Stockholm 2014-03-10

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 450 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 450 000 aktier motsvarande ca 0,06% av röste- och kapitalandelen i...

tis, 04/03/2014

Kommuniké från årsstämma 2014-03-04
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande...
tis, 11/02/2014

Ladda ner Årsredovisning 2013 (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!

tors, 06/02/2014

Ladda ner Bokslutskommuniké 2013 här (PDF)

Saknar du Adobe Reader? Klicka här!

tis, 04/02/2014

Stockholm i februari 2014

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 4 mars 2014 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 26...

mån, 03/02/2014

Stockholm 2014-02-03

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) lämnar utdelning

Styrelsen i Bredband2 föreslår att bolagsstämman lämnar utdelning med 0,01 kr per aktie för verksamhetsåret 2013. Stämman äger rum i Stockholm den 4 mars och kallelse till stämman publiceras i morgon den 4 februari.

Utdelningen om totalt drygt 7 Mkr motsvarar ca 50 procent av koncernens...

tis, 03/12/2013

Stockholm 2013-12-03

Norconsult väljer Bredband2 som leverantör

Norconsult AB:s infrastruktur kopplas samman via redundant höghastighetsfiber för huvudkontoret och övriga lokala kontor på tolv platser.

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom...

ons, 06/11/2013

Stockholm 2013-11-06

Bredband2´s VD Daniel Krook svarar på frågor om den den postiva utvecklingen kring omsättning och resultat under det tredje kvartalet, vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen, hur konkurrenssituationen ser ut idag jämfört med 1-2 år sedan, hur konsolideringsmöjligheterna ser ut för bolaget framöver samt avslutningsvis hur snabbt tydliga resultat som kan...

tors, 31/10/2013

Stockholm 2013-10-31

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Anders Lövgren, styrelseordförande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 106 100 000 aktier motsvarande ca 15,14% av röste- och...