Styrelsen

Bild på Bredband2:s styrelse. Från vänster: Anders Sandberg, Rolf Johansson, Daniel Krook, Anders Lövgren, Robert Burén.

Anders Lövgren

Född 1946
Antal Aktier i bolaget: 107 000 000 st (inkl bolag)

Styrelseordförande
Anders är tillsammans med sina bröder ägare av en grupp företag med en samlad omsättning på en och en halv miljard kronor. Gruppen består av Fastec AB, Fotonic AB, Megabase AB, Megaron AB, Optronic AB och Valutec AB. Han är också delägare och styrelseordförande i Autotech Teknik Information AB, Linteum AB, samt delägare och VD i Temautveckling Norden AB. Tidigare uppdrag: Ordf. och tf. VD, Realia Fastighets AB (publ) 1992-1995, VD, Columna Fastigheter AB (publ), 1996-2000.

Daniel Krook

Född 1971
Antal aktier i bolaget: 10 000 000 st

Daniel är verkställande direktör i Bredband2 i Skandinavien AB. Han har tidigare arbetat som finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL.

Robert Burén

Född 1970
Antal aktier i bolaget: 450 000 st

Robert är entreprenör och medgrundare av IT-konsultbolaget Cygni AB, där han idag är styrelsemedlem. Sedan början av 2015 har han rollen som Chief Information Officer på SBAB Bank, där han är medlem av ledningsgruppen och ansvarig för all utveckling och drift av bankens tekniska plattform. Innan dess, 2011-2014, var han Chief Technology Officer på online-spelbolaget Unibet. Robert har teknisk utbildning inom systemutveckling från Luleå Tekniska Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Rolf Johansson

Född 1952
Antal aktier i bolaget: 1 000 000 st

Rolf är advokat med egen verksamhet i Uppsala och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i privata och publika bolag. Han var tidigare partner i Linklaters Advokatbyrå och har över 25 års erfarenhet inom området affärsjuridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och större affärstransaktioner. Han har erfarenhet från olika branscher med tungvikt på fastigheter. Rolf är styrelseordförande i Torom Finans & Försäkring AB (Söderberg & Partners, Uppsala) samt styrelse¬ledamot i Medley Holding AB och Tagebad AB. Han är även Proinspektor i Juridiska föreningen i Uppsala.

Anders Sandberg

Född 1954
Antal aktier i bolaget: 4 800 000 st (inkl bolag)

Anders är kommunchef i Boden och var tidigare under åren 1996-2014 VD för Lulebo AB. Anders har djup erfarenhet och kunskap från arbete inom SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Han har även styrelseuppdrag i Entreprenadsystem AB, NELAB Invest och har tidigare innehaft ett trettiotal styrelseuppdrag i olika branscher.

Certified Advisor

Remium AB, www.remium.se

Auktoriserad revisor

Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Stefan Lindahl som ansvarig.