Styrelsen

Anders Lövgren

Född 1946
Antal Aktier i bolaget: 106 100 000 st (inkl bolag)

Styrelseordförande
Anders är tillsammans med sina bröder ägare av en grupp företag med en samlad omsättning på drygt en miljard kronor. Gruppen består av Fastec AB, Fotonic AB, Megabase AB, Megaron AB, Optronic AB och Valutec AB. Han är också Styrelseordförande i Autotech Teknik Information AB, Linteum AB, North Kingdom AB samt är VD i Temautveckling Norden AB. Tidigare uppdrag: VD, Realia Fastighets AB (publ) 1992-1995, VD, Columna Fastigheter AB (publ), 1996-2000.

Robert Burén

Född 1970
Antal aktier i bolaget: 450 000 st

Robert är entreprenör och medgrundare av IT-konsultbolaget Cygni AB, där han idag är styrelsemedlem. Sedan början av 2011 har han haft rollen som Chief Technical Officer på online-spelbolaget Unibet, där han är medlem av ledningsgruppen och ansvarig för all utveckling och operationell drift av Unibets spelplattform. Robert har teknisk utbildning inom systemutveckling från Luleå Tekniska Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Rolf Johansson

Född 1952
Antal aktier i bolaget: 0

Rolf är advokat med egen verksamhet i Uppsala och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i privata och publika bolag. Han var tidigare partner i Linklaters Advokatbyrå och har över 25 års erfarenhet inom området affärsjuridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och större affärstransaktioner. Han har erfarenhet från olika branscher med tungvikt på fastigheter. Rolf är styrelseordförande i Torom Finans & Försäkring AB (Söderberg & Partners, Uppsala

Anders Sandberg

Född 1954
Antal aktier i bolaget: 1 800 000 st

Anders är styrelseledamot och VD för Lulebo AB sedan 1996 med stark förankring inom SABO. Han har även styrelseuppdrag i Entreprenadsystem AB, NELAB Invest och har tidigare innehaft ett trettiotal styrelseuppdrag i olika branscher.

Daniel Krook

Född 1971
Antal aktier i bolaget: 8 088 800 st

Daniel är verkställande direktör i Bredband2 i Skandinavien AB. Han har tidigare arbetat som finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL.

Certified Advisor

Remium AB, www.remium.se

Auktoriserad revisor

Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Stefan Lindahl som ansvarig.