VD presenterar

Stockholm 2013-11-06

Bredband2´s VD Daniel Krook svarar på frågor om den den postiva utvecklingen kring omsättning och resultat under det tredje kvartalet, vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen, hur konkurrenssituationen ser ut idag jämfört med 1-2 år sedan, hur konsolideringsmöjligheterna ser ut för bolaget framöver samt avslutningsvis hur snabbt tydliga resultat som kan förväntas i och med satsningen på fler säljare.

Flash krävs för att spela videon.

Stockholm 2013-08-22

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar omsättning- och resultatutvecklingen hittills i år och vad som ligger bakom tillväxten samt svarar på frågor om bolagets satsning på datacenter och hur det passar in i kunderbjudandet, hur marknaden utvecklas och vilken strategin är framgent samt redogör avslutningsvis för den nya varumärkesprofil som nyligen lanserats och vilket budskap bolaget vill kommunicera.

Flash krävs för att spela videon.

Presentation från vår VD Daniel Krook från Redeye och Aktiespararnas småbolagsdag 10/6-2013.
Bredband2:s VD Daniel Krook kommenterar det första kvartalet för året samt svarar på frågor om hur affärsområdet Företagstjänster utvecklas, vad det betyder för bolaget att Bisnode Kredit har höjt sin kreditrating till AAA, hur han ser på den fortsatta tillväxten samt hur det kommer påverka Bredband2 att marknaden börjar närma sig en konsolideringsfas.

Flash krävs för att spela videon.

Presentation från vår VD Daniel Krook från Börsveckans Småbolagsdag, 2013-02-21. Klicka på länken här eller på bilden nedan för att se presentationen.

Sidor