Ledning

Daniel Krook

Verkställande Direktör.
Krook har tidigare arbetat som Finansdirektör och har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet och därefter en Executive MBA från EFL.

Claes Fägersten

Finanschef.
Fägersten har arbetat i motsvarande roller under de senaste 25 åren. Claes senaste uppdrag har varit CFO på Feelgood (publ), Amadeus Scandinavia, INgroup, Softronic (publ) och CynCrona (publ).

Joachim Landhager

Försäljningschef.

Cecilia Kellgren

Marknadschef.
Kellgren kommer senast från en anställning inom Bonnierkoncernen, som ansvarig för digitala medier. Cecilia har en Bachelor of Business Administration från Handelshögskolan i Jönköping och har även studerat marknadsföring i USA.

Mikael Kluge

Operativ chef.
Kluge har under lång tid arbetat med service, försäljning och driftfrågor, på bolag som GE Moneybank, Telia och sedan 2007 på Bredband2. Kluge har över 12 års erfarenhet inom IT-och telekom branschen.