Finans

Finanskalender 2014

  • Delårsrapport för tre månader: 29 april 2014
  • Delårsrapport för sex månader: 31 juli 2014
  • Delårsrapport för nio månader: 24 oktober 2014
  • Bokslutskommuniké för 2014: 5 februari 2015

Ekonomiska rapporter

Nedan presenteras Bredband2:s historiska ekonomiska rapporter.