Finans

Finanskalender 2015

  • Delårsrapport för tre månader: 28 april 2015
  • Delårsrapport för sex månader: 29 juli 2015
  • Delårsrapport för nio månader: 27 oktober 2015
  • Bokslutskommuniké för 2015: 10 februari 2016

Ekonomiska rapporter

Nedan presenteras Bredband2:s historiska ekonomiska rapporter.