Ägarförteckning

Största ägarna (2015-05-31) % Aktier
Lövgren, Bo Anders 14,27 100 000 000
Vildmarksstugor i Norrland AB 12,84 90 000 000
Danielsson, Leif 11,41 80 002 000
DCAP i Sverige AB 7,13 50 000 000
GWD Group AB 5,71 40 001 430
Gustavus Capital 4,84 33 899 527
Östberg, Ulf 3,82 26 800 000
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3,25 22 794 267
SEB Trygg Life Ireland Assurance 2,59 18 138 871
Försäkrings AB Skandia 2,07 14 540 500
Övriga 32,07 224 825 052
Insiderförteckning Insyn fom Innehav
Leif Danielsson (med bolag) 2005-01-01 140 000 000
Anders Lövgren (med bolag) 2007-05-25 107 000 000
Örjan Berglund (med bolag) 2011-07-01 100 000 000
Daniel Krook 2007-04-14 10 000 000
Anders Sandberg (med bolag) 2008-04-24 7 800 000
Tobias Bengtsson (via bolag) 2009-01-01 3 000 000
Rolf Johansson 2008-04-24 1 000 000
Robert Burén 2014-03-04 700 000
Mikael Kluge 2014-09-19 8 000
Claes Fägersten 2010-01-01 0
Cecilia Kellgren 2014-09-19 0
Joachim Landhager 2014-09-19 0
Senaste insiderrapporterna - Senast uppdaterad 2015-04-29
Robert Burén 2015-04-29 + 250 000
Örjan Berglund (med bolag) 2015-03-20 + 500 000
Anders Sandberg (med bolag) 2015-03-16 + 3 000 000
Örjan Berglund (med bolag) 2015-03-06 + 500 000
Örjan Berglund (med bolag) 2015-03-03 + 1 000 000
Örjan Berglund (med bolag) 2015-02-18 - 2 000 000
Rolf Johansson 2015-02-11 + 1 000 000
Anders Lövgren med bolag 2014-08-13 + 1 911 200
Daniel Krook 2014-07-09 + 1 911 200
Anders Lövgren med bolag 2014-07-09 - 1 911 200
Leif Danielsson (med bolag) 2014-06-03 - 6 000 000
Anders Sandberg (med bolag) 2014-05-15 + 3 000 000
Anders Lövgren 2014-05-06 + 1 000 000
Robert Burén 2014-03-04 + 450 000
Örjan Berglund (med bolag) 2014-02-28 + 1 000 000
Anders Lövgren 2013-11-06 + 1 000 000
Anders Lövgren 2013-08-22 + 100 000
Anders Lövgren 2013-08-20 + 1 000 000
Anders Sandberg 2013-01-07 + 1 800 000
Anders Lövgren 2012-11-05 + 2 000 000
Anders Lövgren 2012-05-24 + 2 000 000
Tobias Bengtsson 2012-01-12 + 1 500 000
Anders Sandberg 2011-07-11 - 2 352 942
Anders Lövgren 2011-06-30 + 5 000 000
Anders Lövgren 2011-06-16 + 2 000 000
Anders Lövgren 2011-06-14 + 1 500 000
Daniel Krook 2011-05-31 + 1 588 800
Anders Lövgren 2011-05-11 + 500 000
Anders Lövgren 2011-05-04 + 1 000 000
Tobias Bengtsson 2011-04-08 + 500 000
Tobias Bengtsson 2011-03-22 + 1 000 000
Anders Lövgren 2011-03-22 + 2 000 000
Anders Lövgren 2011-03-14 + 1 000 000
Anders Lövgren 2011-03-07 + 2 000 000
Anders Lövgren 2010-08-16 + 5 000 000
Anders Lövgren 2010-05-10 + 9 000 000
Anders Lövgren 2010-02-24 + 6 000 000
Anders Lövgren 2009-11-03 + 35 000 000
Daniel Krook 2009-11-03 + 3 250 000
Anders Sandberg 2009-11-03 + 1 176 471
Martin Alsén 2009-11-03 + 117 647
Anders Lövgren 2009-08-19 + 4 500 000
Anders Sandberg 2009-03-11 + 1 176 471
Martin Alsén 2009-03-11 + 117 647
Anders Lövgren 2009-03-11 + 5 882 353
Anders Lövgren 2008-12-11 + 3 000 000
Anders Lövgren 2008-11-25 + 4 000 000
Anders Lövgren 2008-08-22 + 2 000 000
Daniel Krook 2008-05-03 + 1 000 000
Daniel Krook 2008-02-28 + 1 000 000
Jöns Petter Lidström 2008-01-18 + 1 100 000
Daniel Krook 2007-12-19 + 1 000 000
Jöns Petter Lidström 2007-12-19 + 2 000 000
Anders Lövgren 2007-11-28 + 2 000 000
Daniel Krook 2007-10-10 + 250 000
Anders Lövgren 2007-09-03 + 1 000 000
Anders Lövgren 2007-05-28 + 2 000 000
Jöns Petter Lidström 2006-01-30 + 2 000 000
Samuel Hägglund 2006-01-30 + 1 000 000
Samuel Hägglund gm bolag 2006-01-30 + 1 500 000