Ägarförteckning

Största ägarna
(2014-03-31)
% Aktier
Lövgren, Bo Anders 14,27 100 000 000
Vildmarksstugor i Norrland AB 12,41 87 000 000
Danielsson, Leif 11,41 80 000 000
DCAP i Sverige AB 7,13 50 000 000
GWD Group AB 5,81 40 756 707
Gustavus Capital 5,44 38 118 483
Östberg, Ulf 3,82 26 800 000
SEB Trygg Life Ireland Assurance 2,59 18 167 571
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2,55 17 863 957
Lindh, Johan 2,54 17 800 000
Övriga 32,02 701 001 647
Insiderförteckning Insyn fom Innehav
Leif Danielsson (med bolag) 2005-01-01 146 000 000
Anders Lövgren (med bolag) 2007-05-25 106 100 000
Örjan Berglund (med bolag) 2011-07-01 100 000 000
Daniel Krook 2007-04-14 8 088 800
Tobias Bengtsson (via bolag) 2009-01-01 3 000 000
Anders Sandberg 2008-04-24 1 800 000
Robert Burén 2014-03-04 450 000
Martin Alsén 2008-04-24 235 294
Claes Fägersten 2010-01-01 0
Rolf Johansson 2008-04-24 0
Senaste insiderrapporterna - Senast uppdaterad
2014-03-10
Robert Burén 2014-03-04 + 450 000
Örjan Berglund (med bolag) 2014-02-28 + 1 000 000
Anders Lövgren 2013-11-06 + 1 000 000
Anders Lövgren 2013-08-22 + 100 000
Anders Lövgren 2013-08-20 + 1 000 000
Anders Sandberg 2013-01-07 + 1 800 000
Anders Lövgren 2012-11-05 + 2 000 000
Anders Lövgren 2012-05-24 + 2 000 000
Tobias Bengtsson 2012-01-12 + 1 500 000
Anders Sandberg 2011-07-11 - 2 352 942
Anders Lövgren 2011-06-30 + 5 000 000
Anders Lövgren 2011-06-16 + 2 000 000
Anders Lövgren 2011-06-14 + 1 500 000
Daniel Krook 2011-05-31 + 1 588 800
Anders Lövgren 2011-05-11 + 500 000
Anders Lövgren 2011-05-04 + 1 000 000
Tobias Bengtsson 2011-04-08 + 500 000
Tobias Bengtsson 2011-03-22 + 1 000 000
Anders Lövgren 2011-03-22 + 2 000 000
Anders Lövgren 2011-03-14 + 1 000 000
Anders Lövgren 2011-03-07 + 2 000 000
Anders Lövgren 2010-08-16 + 5 000 000
Anders Lövgren 2010-05-10 + 9 000 000
Anders Lövgren 2010-02-24 + 6 000 000
Anders Lövgren 2009-11-03 + 35 000 000
Daniel Krook 2009-11-03 + 3 250 000
Anders Sandberg 2009-11-03 + 1 176 471
Martin Alsén 2009-11-03 + 117 647
Anders Lövgren 2009-08-19 + 4 500 000
Anders Sandberg 2009-03-11 + 1 176 471
Martin Alsén 2009-03-11 + 117 647
Anders Lövgren 2009-03-11 + 5 882 353
Anders Lövgren 2008-12-11 + 3 000 000
Anders Lövgren 2008-11-25 + 4 000 000
Anders Lövgren 2008-08-22 + 2 000 000
Jöns Petter Lidström 2008-01-18 + 1 100 000
Daniel Krook 2008-01-18 + 1 000 000
Jöns Petter Lidström 2007-12-19 + 2 000 000
Anders Lövgren 2007-11-28 + 2 000 000
Daniel Krook 2007-10-10 + 250 000
Anders Lövgren 2007-09-03 + 1 000 000
Anders Lövgren 2007-05-28 + 2 000 000
Jöns Petter Lidström 2006-01-30 + 2 000 000
Samuel Hägglund 2006-01-30 + 1 000 000
Samuel Hägglund gm bolag 2006-01-30 + 1 500 000